Projekt címe: Feldolgozó kapacitás bővítése a Ruzsa Kft-nél
Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00645
Kedvezményezett: RUZSA Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft.
Beruházás kezdete és vége: 2018.06.01. - 2020.10.29.

Projekt összköltsége: 254.407.270 Ft
Támogatási intenzitás: 50%
Támogatás összege: 127.203.635 Ft

Projekt összefoglaló:

A projekt átfogó célja a beszerzendő gépek által a Ruzsa Kft akác feldolgozásban betöltött, európai piacvezető szerepének megőrzése, piaci kapcsolataink bővítése, új termékek piacra juttatása, a foglalkoztatott létszám új munkahelyekkel történő bővítése.

Az akác késztermékek iránti kereslet kimagasló. A kibocsájtás növelésének jelenlegi gátja a feldolgozó kapacitás és a feldolgozás technológiai színvonala. Jelen beruházás által mindkét területen jelentős előrelépés érhető el. A gépbeszerzések eredményeképpen helyi, nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt növekszik az értékesített termékek mennyisége, új termékekkel bővül a termékkínálat és a nő a vállalkozás árbevétele. A Kft. Pócspetriben lévő meglévő fafeldolgozó üzeme mellett létrehozta második termelő egységét Somogyzsitfán, a sikeresen működő nyírségi üzem mintájára.

A projekt során az alábbi gépek beszerzése valósult meg:

Somogyzsitfa: a cég fióktelepén is elindítjuk a fűrészárúgyártást, mely egy meglévő hasítófűrésszel indul. Az itt keletkező köztitermékeket a pályázatos függőleges szalagfűrésszel és/vagy a hosszleszabó fűrészekkel dolgozzuk fel tovább. A cég előrelépést tett a pályázatos eszközökkel a termelési hatékonyság növelésében is, hiszen az új csoportos daraboló fűrésszel és csomagológéppel növelni tudjuk a másodosztályú termékek értékét. Beszerzésre került egy, a hengeres akác alapanyag kérgezését végző gép illetve két motorfűrész. A pályázat keretein belül hozzájutott a cég az anyagmozgatást segítő targoncákhoz. A technológiához szükséges sűrített levegőt egy beszerzett csavarkompresszor állítja elő.

Pócspetri: a pályázat keretein belül az üzem az értékesebb termékek előállítását illetve a meglévő alapanyag hatékony feldolgozását tűzte ki célul. Beszerzésre került egy nagy mérettartományon dolgozó, komplex feldolgozó sor a hengeres akác választékok feldolgozására. A kapott köztitermékeket meglévő gépsoron dolgozzuk tovább. A pályázatban beszerzett hosszleszabókkal, az újonnan érkezett ragasztózóval és felhordóval illetve a présgéppel képes lesz a cég a fafeldolgozásán érdemben javítani a termelési kihozatalon, továbbá bővíteni tudjuk a cég által kínált termékpalettát. Az új csoportos daraboló fűrészekkel szintén növelni tudjuk a termelési kihozatalt. Beszerzésre került egy, a hengeres akác alapanyag kérgezését végző gép illetve két motorfűrész. A pályázat keretein belül hozzájutott a cég az anyagmozgatást segítő targoncákhoz. A technológiához szükséges sűrített levegőt egy beszerzett csavarkompresszor állítja elő.
Projekt címe: Faipari kapacitás bővítése munkahely teremtéssel
Projekt azonosító száma: GOP-2.1.1-12/B-2013-1452
Kedvezményezett: RUZSA Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft.
Beruházás kezdete és vége: 2013.09.30.-2015.04.30.

Beuházás összeértéke: 265.731.589 Ft
Támogatási intenzitás: 40%
Támogatás összege: 106.292.635 Ft

Közreműködő szervezet:
Nemzetgazdasági Minisztérium

Projekt összefoglaló:

A fafeldolgozásban kiemelkedő szerepet betöltő RUZSA Kft. 2013-ban támogatásban részesült a GOP-2012-2.1.1/B azonosító számú pályázati kiírásra benyújtott "Faipari kapacitás bővítése munkahely teremtéssel" című projekt során. A beruházás összértéke 267.367.389 Ft , mely 40 %-os támogatási intenzitás mellett 106.946.955 Ft európai uniós és magyar állami támogatásból valósul meg.

A bővülő vevői igényeknek eleget téve a RUZSA Kft-nél kapacitás és munkahely bővítéssel járó beruházások szükségesek, melyek e projekt keretében megvalósulhatnak. Így a cég növelni tudja a termékek hozzáadott értékét, költségeivel képes racionálisabban gazdálkodni, készletező kapacitását bővíti, valamint az eddig szezonális termelést folyamatossá képes tenni.
A projekt során a cég beszerez egy szíjácsmaró technológiai sort - ami magába foglal 12 db szíjácsmaró gépet, ezeket kiszolgáló 1 db lánctranszportőrt és 3 db forgódarut -, mellyel kb. 30%-kal növelhető a termelékenység. A projekt részeként beszerzésre kerül továbbá 1 db karóhegyező gép, 2 db optimalizáló daraboló hibakiejtő gép, 1 db vízszintes rönkhasító szalagfűrész, 1 db deszkaszárító berendezés, 1 db Palfinger Epsolution daru és megépítésre kerül egy kazánház is. A fejlesztés során bővítésre kerül a belső telepi úthálózat, illetve megépítésre kerül egy nyíltfelszínű oltóvíztározó is.

A beruházás eredményeként, a fejlesztéseknek köszönthetően nő a termelékenység, jelentős mértékben csökken a gyártás során keletkező hulladék mennyisége, szintén csökkennek a rakodási és anyagmozgatási költségek, valamint jelentősen javul a tűzbiztonság a cég telephelyén.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Projekt címe: Versenyképességet javító beruházás
Projekt azonosító száma: ÉAOP-1.1.1/D-12-2013-0008
Kedvezményezett: RUZSA Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft.
Beruházás kezdete és vége: 2013.09.09.-2015.03.31.

Beuházás összeértéke: 143.216.168 Ft
Támogatási intenzitás: 70%
Támogatás összege: 100.000.000 Ft

Közreműködő szervezet:
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
4025 Debrecen, Széchenyi u. 31.

Projekt összefoglaló:

A fafeldolgozásban kiemelkedő szerepet betöltő RUZSA Kft. 2013-ban támogatásban részesült a "Gazdaságfejlesztés" elnevezésű, ÉAOP-1.1.1/D-12 azonosító számú pályázati kiírásra benyújtott "Versenyképességet javító beruházás" című projekt során. A beruházás összértéke 143.216.168.- Ft, mely 70 %-os támogatási intenzitás mellett 100.000.000 Ft európai uniós és magyar állami támogatásból valósult meg.

A Ruzsa Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. 1994-ben kezdte meg működését családi vállalkozásként. A kezdetekben szinte kizárólag faértékesítéssel foglalkozó cégnél a hangsúly teljes egészében áthelyeződött az akácfából, mint alapanyagból készült termékek gyártására: a termékpaletta magában foglalja a különböző típusú akáckarókat, cölöpöket, fűrészárukat, valamint a kültéri fajáték elemeket. Vásárlói szinte kizárólag külföldi vállalkozások: a fűrészárut és kültéri fajáték elemeket főleg a német, az elsősorban gátépítéshez használt cölöp termékeket a német és a holland, míg a különböző típusú szőlőkarókat a francia piacon (Bourdeax-i borvidék) értékesíti a cég.
A bővülő vevői igényeknek eleget téve a RUZSA Kft-nél termelési és raktározási kapacitást növelő, valamint versenyképességet javító beruházások váltak szükségessé, melyek e projekt keretében meg is valósulhattak. Ezáltal a cég növelni tudta a termékek hozzáadott értékét, költségeivel képes racionálisabban gazdálkodni, készletező kapacitását bővítette, valamint az eddig szezonális termelést folyamatossá tehette.
A projekt során a cég megépített egy közel 1480 m2 termelő és raktár csarnokot, átalakított illetve kibővített egy már meglévő, közel 340 m2-n fűrészüzemet, és beszerzett egy apríték égető kazánt is.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
A vállalkozás pályázat útján európai uniós támogatásban részesült a 2010-es Gazdasági Operatív Programból, melynek keretében megépített 7780 m2 üzemi útat, beszerzett egy kitológémes rakodógépet, 4 db targoncát, 2 db tűzifa daraboló- és csomagológépet, valamint egy 60 tonnás hídmérleget.

A 2008-ban kezdődött pénzügyi válság új piaci lehetőségeket teremtett a Ruzsa Kft. számára. Ezt kihasználva a cég fejlesztéseket hajtott végre, ennek következtében versenyképessége jelentős mértékben megnőtt a piacokon. A fentebb említett uniós pályázat keretében most megvalósuló projekt eredményeként számottevően csökkentek a telepi anyagmozgatás (szállítás és a rakodás) költségei, javult a termelékenység, és a hatékonyság.

A "Versenyképességet javító beruházás a fafeldolgozásban" projekt célja olyan gépek beszerzése volt, melyek az anyagmozgatást hatékonyabbá teszik, és annak költségeit is jelentősen lecsökkentik. A beruházás révén létrehozott burkolt területeken a szállításra használt gépek üzemanyag felhasználása jelentősen csökkent, így a szállítás jóval költséghatékonyabbá vált.

A beruházás 2011 januárjában kezdődött, és 2012 januárban be is fejeződött. A fejlesztés költségvetése meghaladta a 145 millió Ft-t, melyhez 50% pályázati támogatásban részesült.

Pályázati konstrukció neve: 2.1.2-10 Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben
Projekt időtartama: 2011.01.01.-2012.01.06.
Beruházás helye (helység): Pócspetri
Megítélt összeg: 72 797 809 .- HUF
Támogatás aránya: 50 %

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Közreműködő szervezet:

MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
1139 Budapest, Váci út 83.
Center Point 2. irodaház
www.magzrt.hu
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.


Cégünk, a Ruzsa Kft. a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP-2008-2.1.2/B - Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára ) pályázat keretében vissza nem térítendő, uniós támogatást nyert el "Hozzáadott érték növelő fafeldolgozó kapacitás létesítése munkahelyteremtéssel" címmel, GOP-2.1.2-08/B-2008-0011 azonosítóval.
A támogatás aránya: 50%, az elnyert támogatás összege: 35.135.000 Ft.


Élezőgép Fűrészáru elhordó sor Hengerlő gép

Páros szélező körfűrész Profilköszörű gép Rönkadagoló a rönkkocsival

Rönkhasító szalagfűrész irányító pultja Rönkszállító (conveyor) Stellitező gép

UHM-100 Szeletelő szalagfűrész
 
     

info@ruzsakft.hu